Vaikuta
KOKO
työyhteisöön

Hoitotyön
VAHVAT
ammattilaiset

laadukkaan hoitotyön
lähtökohtana
SITOUTUNUT
henkilökunta

Sykettä hoitotyöhön

Haluatko motivoida ja sitouttaa henkilökuntaasi?

Oivakoulutus Oy on erikoistunut sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksiin sekä valmennuksiin. Koulutukset ovat käytännönläheisiä, keskustelevia, tutkimuksiin ja suosituksiin perustuvia. Valmennuksissa pureudutaan syvemmälle työyhteisön tilanteeseen ja kannustetaan osallistujia pohtimaan omia asenteita sekä tarkastelemaan työyhteisön käytäntöjä uusista näkökulmista.

Ole yhteydessä ja kerro toiveistanne! Rakennetaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus!